مناقصه عمومی خانه بهداشت دره بان

تاریخ نامه: 20 خرداد 1393
شماره نامه:
 
مناقصه  |   

آگهي مناقصه عمومي

نظر به اين که دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد ، خانه بهداشت دره بان واقع در شهرستان جم احداث نمايد ؛لذا از کليه شرکت هاي واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس : بوشهر – خيابان معلم – روبروي جايگاه نماز جمعه – دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر ـ دبير خانه مرکزي دانشگاه مراجعه نمايند.

رديف

شهرستان محل اجرا

مبلغ برآورد اوليه

مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه

شرايط شرکت کنندگان

1 جم

 2/074/753/817ریال

43/000/000ریال رتبه 5 ساختمان

 

محل و تاريخ توزيع اسناد مناقصه : دبير خانه مرکزي دانشگاه ـ از تاريخ درج آگهي به مدت 5 روز کاري
متراژ زير بناي پروژه : ساختمان 40/87 متر مربع ـ پياده رو : 35 متر مربع ـ محوطه : 204 متر مربع ـ ديوار : 5/77 متر
مهلت اخذ اسناد مناقصه : تا پايان وقت اداري 13/3/93 ساعت 2:45 بعد از ظهر
مهلت تحويل اسناد مناقصه : تا پايان وقت اداري 25/3/93 ساعت 2:45 بعد از ظهر
پاکات در تاريخ ساعت در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي گردد .

لازم به ذکر است، که اين آگهي در سايت‌ ملي مناقصات به آدرس iets.mporg.ir نيز درج گرديده است.کلمات کلیدی:
مناقصه     خانه.بهداشت     دره.بان    

تعداد بازدید:   ۳
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >