مناقصه عمومی شبکه بهداشت روستای گمارون

تاریخ نامه: 21 خرداد 1393
شماره نامه:
 
مناقصه  |   

آگهی مناقصه عمومی

نظر به اين که دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد ، مناقصه پروژه احداث خانه بهداشت روستاي گمارون واقع در شهرستان گناوه را برگزار نمايد ؛لذا از کليه شرکت هاي واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس : بوشهر – خيابان معلم – روبروي جايگاه نماز جمعه – دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر ـ دبير خانه مرکزي دانشگاه مراجعه نمايند.

رديف

عنوان پروژه

شهرستان محل اجرا

مبلغ ضمانتنامه

متراژ زير بناي پروژه

مبلغ برآورد اوليه

1

 

احداث خانه بهداشت گمارون گناوه 45/000/000 ریال

ساختمان:

87/40 متر مربع

پیاده رو :35 متر مربع

محوطه: 204 متر مربع

دیوار :77/5 متر

 

2/129/246/834 ریالمحل و تاريخ توزيع اسناد مناقصه : دبير خانه مرکزي دانشگاه ـ از تاريخ درج آگهي به مدت 5 روز کاري
حداقل پايه مجاز شرکت در مناقصه : رتبه 5 ساختمان
ضمنا" هزينه درج آگهي مناقصه بر عهده برنده مناقصه مي باشد .
مهلت اخذ اسناد مناقصه : تا پايان وقت اداري  93/3/27 ساعت 2:45 بعد از ظهر
مهلت تحويل اسناد مناقصه : تا پايان وقت اداري 93/4/8 ساعت 2:45 بعد از ظهر
پاکات در تاريخ 93/4/9 ساعت 10 صبح در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي گردد .
لازم به ذکر است که اين آگهي در سايت ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir نيز درج گرديده است.

 کلمات کلیدی:
مناقصه     خانه.بهداشت     روستای.گمارون    

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >