آگهي مناقصه دستگاه GC.MS.MS

تاریخ نامه: 6 تير 1393
شماره نامه:
 
مناقصه  |   

 

آگهي مناقصه عمومي

 

نظر به اين که دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد، مناقصه خريد و نصب يک دستگاه GC/ MS/MS را برگراز نمايد؛ لذا از کليه واجدين شرايط دعوت به عمل مي‌آيد، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد و شرايط مناقصه  به آدرس: بوشهر – خيابان معلم – روبروي جايگاه نماز جمعه – دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر ـ دبير خانه مرکزي دانشگاه مراجعه نمايند پيشنهاد دهندگان بايستي يک نسخه از آن را دريافت و با قيد قبولي امضاء نموده و در طي مهلت تحويل اسناد مناقصه تسليم نمايند.

محل  و تاريخ توزيع اسناد مناقصه:  دبير خانه مرکزي دانشگاه ـ از تاريخ درج آگهي به مدت 5 روز کاري

ضمناً هزينه درج آگهي مناقصه بر عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

مهلت اخذ اسناد مناقصه: تا پايان وقت اداري14/4/93  ساعت 45/2 بعد از ظهر

مهلت تحويل اسناد مناقصه: تا پايان وقت اداري 25/4/93 ساعت 45/2  بعد از ظهر

پاکات در تاريخ 29/4/93 ساعت 13:30 در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي‌گردد.

 

لازم به ذکر است که اين آگهي در سايت ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir نيز درج گرديده است.

 کلمات کلیدی:
آگهي.مناقصه     دستگاه.GC.MS.MS    

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >