مناقصه پروژه تعمیرات اساسی بخش‌های بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان

تاریخ نامه: 9 تير 1393
شماره نامه:
 
اطلاعیه های عمومی  |   

 

آگهي مناقصه عمومي

 

نظر به اين که دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد، مناقصه پروژه تعميرات اساسي بخش‌هاي بيمارستان امام خميني کنگان (سالن انتظار، راديولوژي آزمايشگاه، CCU، سالن اجتماعات، اداري، نمازخانه، بخش‌هاي جراحي، زنان، اطفال و قلب، اتاق عمل، زايشگاه، اورژانس، درمانگاه تعمير و تجهيز پانسيون، پدهلي کوپتر) واقع در شهرستان کنگان را برگزار نمايد؛ لذا از کليه شرکت‌هاي واجد  شرايط دعوت به عمل مي‌آيد،  وفق برنامه زمان‌بندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد  شرايط مناقصه  به آدرس: بوشهر - خيابان معلم - روبروي جايگاه نماز جمعه - دانشگاه علوم پزشکي  و خدمات بهداشتي درماني بوشهر - دبير خانه مرکزي دانشگاه مراجعه نمايند. پيشنهاددهندگان بايستي يک نسخه از آن را دريافت و با قيد قبولي امضاء نموده و در طي مدت تحويل اسناد مناقصه تسليم نمايند.

 

رديف

شهرستان محل اجرا

مبلغ برآورد اوليه پروژه

مبلغ ضمانتنامه شرکت

در مناقصه

حداقل پايه مجاز شرکت

در مناقصه

1

کنگان

20.050.436.792 ريال

110.000.000 ريال

رتبه 5 ساختمان

  

محل  و تاريخ توزيع اسنادمناقصه:  دبير خانه مرکزي دانشگاه - از تاريخ درج آگهي به مدت 5 روز کاري

مهلت اخذ اسناد مناقصه: تا پايان وقت اداري 17/4/93  ساعت 2:45 بعد از ظهر

مهلت تحويل اسناد مناقصه: تا پايان وقت اداري 29/4/93 ساعت 2:45 بعد از ظهر

پاکات در تاريخ 30/4/93 ساعت 13:30  در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي‌گردد.

ضمناً هزينه درج آگهي بر عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

توضيح اينکه پيمانکاران شرکت کننده در مناقصه بايستي سابقه انجام کارهاي تعميرات اساسي و تغيير کاربري بيمارستان را در رزومه کاري خود داشته باشند.

قابل ذکر است، زمان اجراي پروژه 5 ماه مي‌باشد.

 

لازم به ذکر است که اين آگهي در سايت ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir نيز درج گرديده است.

 

 

 کلمات کلیدی:
مناقصه     بیمارستان     کنگان    

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >