آگهی مناقصه خريد و تهيه مواد اوليه غذايي و طبخ و توزيع غذاي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

تاریخ نامه: 1 شهريور 1393
شماره نامه:
 
مناقصه  |   

 

آگهي مناقصه عمومي

 

نظر به اين که دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد، مناقصه خريد و تهيه مواد اوليه غذايي و طبخ و توزيع غذاي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي بوشهر را برگزار نمايد؛ لذا از کليه متقاضيان واجد شرايط دعوت به عمل مي‌آيد،  وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد وشرايط مناقصه  به آدرس: بوشهر – خيابان معلم – روبروي جايگاه نماز جمعه – دانشگاه علوم پزشکي  و خدمات بهداشتي درماني بوشهر ـ دبير خانه مرکزي دانشگاه مراجعه نمايند.

محل  و تاريخ توزيع اسنادمناقصه: دبيرخانه مرکزي دانشگاه علوم پزشکي بوشهر ـ از تاريخ درج آگهي به مدت 4 روز کاري

ضمناً هزينه درج آگهي مناقصه بر عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

مهلت اخذ اسناد مناقصه: تا پايان وقت اداري 5/6/93  

مهلت تحويل اسناد مناقصه: تا پايان وقت اداري 15/6/93

پاکات در تاريخ 16/6/93 ساعت 14 در مديريت امور مالي دانشگاه بازگشايي مي‌گردد.

 

لازم به ذکر است که اين آگهي در سايت ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir نيز درج گرديده است.کلمات کلیدی:
مناقصه     خرید.مواد.غذایی     طبخ     توزیع.غذا     دانشگاه    

تعداد بازدید:   ۳
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >