مناقصه خانه بهداشت روستاي اسلام آباد واقع در شهرستان جم

تاریخ نامه: 27 شهريور 1393
شماره نامه:
 
مناقصه  |   

 

آگهي مناقصه عمومي

 

نظر به اينکه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد خانه بهداشت روستاي اسلام آباد واقع در شهرستان جم را احداث نمايد، لذا از کليه شرکت‌هاي واجد شرايط دعوت بعمل مي‌آيد، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد وشرايط مناقصه به آدرس: بوشهر - خيابان معلم - روبروي جايگاه نماز جمعه - دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر - دبيرخانه مرکزي مراجعه نمايند. پيشنهاد دهندگان بايستي يک نسخه از نقشه‌ها و اسناد را دريافت و باقيد قبولي امضاء نموده و در طي مهلت تحويل اسناد مناقصه تسليم نمايند.

رديف

شهرستان

محل اجرا

مبلغ ضمانتنامه

متراژ زير بناي پروژه

مبلغ برآورد اوليه

1

جم

45.000.000

(چهل و پنج ميليون ريال )

ساختمان: 87.40 متر مربع

پياده رو: 35 متر مربع

محوطه: 204 متر مربع

ديوار: 77.5 متر طول

2.074.753.817

ريال

 

محل و تاريخ توزيع اسناد مناقصه: دبيرخانه مرکزي دانشگاه - از تاريخ درج آگهي در روزنامه به مدت 5 روز کاري

حداقل پايه مجاز شرکت درمناقصه: رتبه 5 ساختمان

ضمناً هزينه درج آگهي بر عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

مهلت اخذ اسناد مناقصه: تا پايان وقت اداري 5/7/93 ساعت 45/2 بعدازظهر

مهلت تحويل اسناد مناقصه: تا ساعت 2:30 بعدازظهر 16/7/93

پاکات در تاريخ 19/7/93 ساعت 14 در مديريت امورمالي دانشگاه بازگشايي مي‌گردد.

 

لازم به ذکر است که اين آگهي در سايت ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir نيز درج گرديده است.

 

 کلمات کلیدی:
مناقصه     خانه.بهداشت     روستای.اسلام.آباد     شهرستان.جم    

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >