مناقصه خريد و نصب يک دستگاه GC/MS/MS مربوط به معاونت پژوهشي

تاریخ نامه: 8 مهر 1393
شماره نامه:
 
مناقصه  |   

 

آگهي مناقصه عمومي

 

نظر به اين که دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد، مناقصه خريد و نصب يک دستگاه GC/MS/MS مربوط به معاونت پژوهشي خود را برگزار نمايد؛ لذا از کليه شرکت‌هاي واجد  شرايط دعوت به عمل مي‌آيد،  وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد و شرايط مناقصه  به آدرس: تهران – بعد از تقاطع خيابان انقلاب ـ خيابان ولي عصر نبش شرقي پارک دانشجو خيابان رازي ـ خيابان استاد محمد حسين شهريار پلاک 31 واحد 14 ـ خوابگاه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر مراجعه نمايند.

 

رديف

شهرستان محل اجرا

مبلغ برآورد اوليه

مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه

1

بوشهر دانشگاه علوم پزشکي بوشهر پژوهشکده علوم زيست پزشکي خليج فارس بوشهر

5.000.000.000 ريال

50.000.000 ريال

  

محل و تاريخ توزيع اسناد مناقصه:خوابگاه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر ـ  از تاريخ درج آگهي به مدت 5 روز کاري

مهلت اخذ اسناد مناقصه: تا پايان وقت اداري 16/7/93 ساعت 2:45 بعد از ظهر

مهلت تحويل پپيشنهادات و اسناد مناقصه: تا ساعت 2:30 بعد از ظهر روز 26/7/93 در دبير خانه مرکزي علوم پزشکي بوشهر

پاکت هاي پيشنهادي متقاضيان در تاريخ 27/7/93 ساعت 14 در سالن کنفرانس مديريت امور مالي دانشگاه بازگشايي مي گردد.

متقاضيان مي‌توانند مبلغ تضمين را هم بصورت ضمانتنامه معتبر بانکي و هم بصورت فيش واريزي به حساب دانشگاه واريز نمايند.

ضمناً هزينه درج آگهي در روزنامه بر عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

 

 لازم به ذکر است که اين آگهي در سايت ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir نيز درج گرديده است.

 

 کلمات کلیدی:
مناقصه     دستگاه     GC/MS/MS     معاونت.پژوهشی    

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >