آگهي مناقصه خريد خدمت امحاء زباله‌هاي عفوني بيمارستان‌های تابعه دانشگاه به روش سيستم اتوکلاو

تاریخ نامه: 23 مهر 1393
شماره نامه:
 
مناقصه  |   

 

آگهي مناقصه عمومي

 

نظر به اينکه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد خرید خدمت امحاء زباله‌هاي عفوني بيمارستان‌هاي تابعه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر به روش سيستم اتوکلاو را از طريق مناقصه عمومي به بخش خصوصي واگذار نمايد، لذا از کليه شرکت‌هاي واجد شرايط دعوت به عمل مي‌آيد وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد و شرايط مناقصه به آدرس ذيل مراجعه نمايند.

رديف

موضوع

برآورد اوليه

مکان اجرا

مبلغ ضمانتنامه شرکت درم ناقصه

1

خريد خدمت امحاء زباله هاي عفوني بيمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر به روش سيستم اتو کلاو

5.880.000.000

ريال

بيمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر

24.140.000

ريال

 

محل و تاريخ توزيع اسناد مناقصه:

1) خوابگاه دانشگاه علوم پزشکي بوشهربه آدرس تهران ـ بعد از تقاطع خيابان انقلاب ـ خيابان ولي عصر ـ نبش شرقي پارک دانشجو ـ خيابان رازي ـ خيابان استاد محمد حسين شهريار ـ پلاک 31 ـ واحد 14 ـ خوابگاه دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

2) بوشهر خيابان معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشکي – دبيرخانه مرکزي دانشگاه

متقاضيان ميتوانند از تاريخ درج آگهي به مدت 5 روز کاري تا پايان وقت اداري روز29/7/93 ساعت 2:45 به آدرس هاي فوق مراجعه و نسبت به اخذ اسناد و اوراق مناقصه اقدام نمايند.

مهلت تحويل پيشنهادات اسناد مناقصه: تا ساعت 2:30 بعدازظهر روز 10/8/93 دردبيرخانه مرکزي دانشگاه علوم پزشکي

پاکت‌هاي پيشنهادي متقاضيان در تاريخ 11/8/93 ساعت 12:30 در دفتر معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي‌گردد.

متقاضيان مي‌توانند مبلغ تضمين را هم بصورت ضمانتنامه معتبر بانکي و هم بصورت فيش واريزي به حساب شماره 1368279204 بانک ملت شعبه دانشگاه واريز نمايند.

ضمناً هزينه درج آگهي بر عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

 

 لازم به ذکر است که اين آگهي در سايت ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir نيز درج گرديده است.

 کلمات کلیدی:
مناقصه     امحاء.زباله     بیمارستان     سیستم.اتوکلاو    

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >