مزایده عمومی 4 دستگاه خودرو قابل شماره گذاري

تاریخ نامه: 10 اسفند 1393
شماره نامه:
 
مناقصه  |   

 

آگهي مزايده عمومي

 

نظر به اين که دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد، 4 دستگاه خودرو قابل شماره گذاري را از طريق مزايده به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضيان واجد شرايط دعوت به عمل مي‌آيد،  وفق برنامه زمان‌بندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مزايده  به آدرس: بوشهر – خيابان معلم – روبروي جايگاه نماز جمعه – دانشگاه علوم پزشکي  و خدمات بهداشتي درماني بوشهر ـ دبير خانه مرکزي دانشگاه مراجعه نمايند.

محل  و تاريخ اخذ اسناد مزايده: دبيرخانه مرکزي دانشگاه ـ از تاريخ درج آگهي به مدت 5 روز کاري

مهلت اخذ اسناد مزايده: تا پايان وقت اداري 6/12/93  ساعت 2:45 بعد از ظهر

مهلت تحويل اسناد مزايده: از تاريخ  9/12/93  تا 18/12/93  ساعت 2:30 بعد از ظهر

مکان تحويل پيشنهادات: بوشهر – خيابان معلم – روبروي جايگاه نماز جمعه – دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر ـ دبير خانه مرکزي دانشگاه

پاکات پيشنهادي متقاضيان در تاريخ 20/12/93 ساعت 12:30 در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي‌گردد.

متقاضيان مي‌توانند مبلغ تضمين شرکت در مزايده را هم به صورت ضمانت نامه معتبر بانکي و هم به صورت فيش واريزي به حساب دانشگاه واريز نمايند.

ضمناً هزينه درج آگهي مزايده به عهده برنده مزايده مي‌باشد.

لازم به ذکر است که اين آگهي در سايت ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir نيز درج گرديده است.

 کلمات کلیدی:
مزایده     دستگاه     خودردو     مناقصه    

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >