مناقصه احداث مرکز بهداشتی درمانی بادوله واقع در شهرستان دشتی

تاریخ نامه: 15 فروردين 1394
شماره نامه:
 
مناقصه  |   

 

آگهی مناقصه

نظر به اینکه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر در نظر دارد مناقصه احداث مرکز بهداشتی درمانی بادوله واقع در شهرستان دشتی  را برگزار نماید، لذا از کلیه پیمانکاران دارای صلاحیت شرکت‌های ساختمانی با داشتن حداقل پایه مجاز رتبه 5 ساختمان دعوت به عمل می‌آید وفق برنامه زمانبندی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس بوشهر – خیابان معلم – روبروی ستاد نماز جمعه - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر – دبیر خانه مرکزی مراجعه نمایند. پیشنهاد دهندگان بایستی یک نسخه از اسناد و نقشه‌ها را دریافت و با قید قبولی امضاء نموده و در طی مهلت تحویل اسناد مناقصه تسلیم نمایند.

ردیف

عنوان پروژه

شهرستان محل اجرا

متراز زیر بنای پروژه

مبلغ ضمانت نامه

مبلغ برآورد اولیه به ریال

 

 

1

 

احداث مرکز بهداشتی درمانی بادوله

دشتی

ساختمان:

808.68 مترمربع

پیاده رو:

158.57 مترمربع

سپتیک:

24 متر مکعب

 

90.000.000

(نود میلیون ریال)

7.990.989.399

هفت میلیارد و نهصد و نود میلیون و نهصد و هشتاد و نه هزار و سیصد و نود و نه ریال

 

محل و تاریخ توزیع اسناد مناقصه: دبیر خانه مرکزی دانشگاه - به مدت سه روز کاری از تاریخ درج آگهی

مهلت اخذ  اسناد مناقصه:  از 15/01/94 تا پایان وقت اداری 17/01/94 ساعت 14:45 بعد از ظهر

مهلت تحویل اسناد مناقصه: از 18/01/94 تا 29/01/94 تا ساعت 14:45 بعد از ظهر

مکان تحویل پیشنهادات: بوشهر – خیابان معلم – روبروی ستاد نماز جمعه - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  بوشهر – دبیر خانه مرکزی 

پاکت‌های پیشنهادی متقاضیان در تاریخ 30/01/94 ساعت 13:30 در دفتر معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه بازگشایی می‌گردد .

متقاضیان می‌توانند مبلغ تضمین شرکت در مناقصه را هم به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر و هم بصورت فیش واریزی به حساب دانشگاه واریز نمایند.

ضمناً هزینه درج آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

لازم به ذکر است که اين آگهي در سايت ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir نيز درج گرديده است.

 کلمات کلیدی:
مناقصه     احداث     مرکز.بهداشتی.درمانی     بادوله     دشتی    

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >