مزایده فروش 4 دستگاه خودرو قابل شماره‌گذاري

تاریخ نامه: 2 ارديبهشت 1394
شماره نامه:
 
مناقصه  |   

 

آگهي مناقصه عمومي

 

نظر به اينکه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد 4 دستگاه خودرو قابل شماره‌گذاري را از طريق مزايده به فروش برساند، لذا از کليه متقاضيان واجد شرايط دعوت بعمل مي‌آيد، وفق برنامه زمان‌بندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مزايده به آدرس: بوشهر – خيابان معلم – روبروي جايگاه نماز جمعه – دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر – دبيرخانه مرکزي مراجعه نمايند.

محل و تاريخ اخذ اسناد مزايده: دبيرخانه مرکزي دانشگاه – از تاريخ درج آگهي در روزنامه به مدت 5 روز کاري

مهلت اخذ اسناد مزايده: از تاريخ 5/2/94 تا پايان وقت اداري 9/2/94 ساعت 2:45 بعدازظهر

مهلت تحويل اسناد مزايده: از تاريخ 10/2/94 تا ساعت 2:30 بعد ازظهر 19/2/94

مکان تحويل پيشنهادات: بوشهر – خيابان معلم – روبروي جايگاه نماز جمعه – دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر – دبير خانه مرکزي دانشگاه

پاکات پيشنهادي متقاضيان در تاريخ 20/2/94 ساعت 12:30 در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي‌گردد.

متقاضيان مي‌توانند مبلغ تضمين شرکت در مزايده را هم به صورت ضمانت نامه معتبر بانکي و هم به صورت فيش واريزي به حساب دانشگاه واريز نمايند.

 

لازم به ذکر است که اين آگهي در سايت ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir نيز درج گرديده است.

 کلمات کلیدی:
مزایده     فروش     خودرو    

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >