آگهي مناقصه خانه‌هاي بهداشت شهنياء و سرمستان و مغدان (دير) و خانه بهداشت بهمنياري شرقي (گناوه)

تاریخ نامه: 29 ارديبهشت 1394
شماره نامه:
 
مناقصه  |   

آگهي مناقصه

نظر به اينکه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه احداث ساختمان خانه‌هاي بهداشت شهنياء و سرمستان و مغدان واقع در شهرستان دير و خانه بهداشت بهمنياري شرقي واقع در شهرستان گناوه را از طريق مناقصه عمومي برگزاري نمايد. لذا از شرکت‌هاي واجد شرايط حداقل پايه 5 رشته ساختماني و ابنيه ساختمان و کليه پيمانکارهاي داراي صلاحيت از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، دعوت به عمل مي‌آيد وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس: بوشهر  ـ خيابان معلم ـ روبروي جايگاه نماز جمعه ـ دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر ـ دبير خانه مرکزي دانشگاه مراجعه نمايند. پيشنهاد دهندگان بايستي يک نسخه از اسناد و نقشه‌ها را دريافت و با قيد قبولي امضاء نموده و در طي مهلت تحويل اسناد مناقصه تسليم نمايند. فرم‌هاي ارزيابي کيفي پس از تکميل بايستي توسط اشخاص مجاز، امضاء و مهر شده و حداکثر تا پايان مهلت مقرر به دبير خانه مرکزي دانشگاه تحويل نمايند.

رديف

عنوان پروژه

شهرستان

متراژ زير بناي پروژه

مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه به ريال

مبلغ برآورده اوليه به ريال

1

خانه بهداشت شهنياء

دير

ساختمان: 109 متر مربع

150.000.000

1.577450.200

پياده رو: 42 متر مربع

سپتيک:  24 متر مکعب

2

خانه بهداشت سرمستان

دير

ساختمان: 91.46 متر مربع

100.000.000

1.326.795.404

پياده رو: 43.91 متر مربع

سپتيک:  24 متر مکعب

3

خانه بهداشت بهمنياري شرقي

گناوه

ساختمان: 109 متر مربع

150.000.000

1.577.450.200

پياده رو: 43.91 متر مربع

سپتيک:  24 متر مکعب

4

خانه بهداشت مغدان

دير

ساختمان: 91.46 متر مربع

100.000.000

1.357.447.083

پياده رو: 43.91 متر مربع

سپتيک: 24 متر مکعب

 

محل و تاريخ توزيع اسناد مناقصه: دبير خانه مرکزي دانشگاه ـ از تاريخ درج آگهي به مدت 5 روز کاري

مهلت اخذ اسناد مناقصه: از تاريخ  28/2/94 تا پايان وقت اداري 3/3/94  ساعت 2:45 بعد از ظهر

مهلت تحويل اسناد مناقصه: از تاريخ 4/3/94 لغايت 18/3/94  ساعت 14:30

مکان تحويل پيشنهادات: بوشهر – خيابان معلم – روبروي جايگاه نماز جمعه – دانشگاه علوم پزشکي  و خدمات بهداشتي درماني بوشهر ـ دبير خانه مرکزي دانشگاه

پاکت‌هاي پيشنهادي متقاضيان خانه‌هاي شهنياء و سرمستان در تاريخ 19/3/94 و پاکت‌هاي پيشنهادي دو پروژه  ديگر (بهمنياري شرقي ـ مغدان) در تاريخ 20/3/94 بازگشايي مي‌شود. ضمناً ساعت و مکان برگزاري هر دو مناقصه ساعت 13:30 در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه مي‌باشد.

متقاضيان مي‌توانند مبلغ تضمين شرکت در مناقصه را هم به صورت ضمانت‌نامه معتبر بانکي و هم بصورت فيش واريزي به حساب دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر واريز نمايند.

ضمناً هزينه درج آگهي بر عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

 

لازم به ذکر است که اين آگهي در سايت ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir نيز درج گرديده است.کلمات کلیدی:
مناقصه     خانه.بهداشت     دیر     گناوه    

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >