آگهي مناقصه عمومي احداث مرکز بهداشتي درماني سيراف

تاریخ نامه: 19 خرداد 1394
شماره نامه:
نظر به اينکه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه مرکز بهداشتي درماني سيراف واقع در شهرستان کنگان را برگزار نمايد  
اطلاعیه های عمومی  |   

آگهي مناقصه عمومي

نظر به اينکه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه مرکز بهداشتي درماني سيراف واقع در شهرستان کنگان را برگزار نمايد لذا از کليه پيمانکاران شرکت هاي ساختماني با داشتن حداقل پايه مجاز رتبه 5 ابنيه ساختمان و نيز پيمانکاران داراي صلاحيت در صورت داشتن مجوز دعوت بعمل مي آيد. وطبق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس بوشهر خيابان معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر – دبيرخانه مرکزي دانشگاه مراجعه نمايند. پيشنهاد دهندگان بايستي يک نسخه از اسناد ونقشه ها را دريافت و با قيد قبولي امضاء نموده و در طي مهلت تحويل اسناد مناقصه تسليم نمايند.

 

رديف

عنوان پروژه

شهرستان محل اجرا

مبلغ ضمانتنامه

متراژ زير بناي پروژه

مبلغ برآورد اوليه

     1

احداث مرکز بهداشتي درماني سيراف

کنگان

600/000/000

ساختمان: 1055 متر مربع

سپتيک  :  24 متر مکعب

  

13/527/714/498


محل و تاريخ توزيع اسناد مناقصه : دبيرخانه مرکزي دانشگاه علوم پزشکي بوشهر از تاريخ درج آگهي به مدت 5 روز کاري
مهلت اخذ اسناد مناقصه :‌ از تاريخ 94/3/18 لغايت 94/3/24 ساعت 14:45 بعدازظهر
مهلت تحويل اسناد مناقصه : از تاريخ 94/3/25 لغايت 94/4/6  تا ساعت 14:45 بعدازظهر
مکان تحويل پيشنهادات : بوشهر – خيابا ن معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشکي – دبيرخانه مرکزي دانشگاه
پاکتهاي پيشنهادي متقاضيان در روز يکشنبه 94/4/7 ساعت 13:30 در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي ميگردد.
متقاضيان مي توانند مبلغ تعيين شده در مناقصه را هم به صورت ضمانت نامه معتبر بانکي و هم بصورت فيش واريزي به حساب دانشگاه واريز نمايند.
ضمنا" هزينه درج آگهي مناقصه بر عهده برنده مناقصه مي باشد.
لازم به ذکر است ، اين آگهي در سايت  ذيل نيز درج گرديده است:
سايت ملي مناقصات
www.iets.mporg.irکلمات کلیدی:
مناقصه     پروژه     مرکز.بهداشتي     سيراف     کنگان    

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >