مزایده عمومی بوفه مرکز آموزشي درماني شهداي خليج فارس بوشهر

تاریخ نامه: 13 امرداد 1394
شماره نامه:
 
مناقصه  |   

 

آگهي مزايده عمومي

 

نظر به اينکه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد بوفه مرکز آموزشي درماني شهداي خليج فارس را به بخش خصوص واگذار نمايد؛ لذا از کليه متقاضيان واجد شرايط دعوت بعمل مي‌آيد که وفق برنامه زمان‌بندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مزايده  به آدرس: بوشهر خيابان معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر – دبيرخانه مرکزي دانشگاه مراجعه نمايند.

تاريخ و مکان اخذ اسناد مزايده: از تاريخ درج آگهي به مدت 5 روز کاري  -دبيرخانه مرکزي دانشگاه

مهلت اخذ اسناد: تا پايان وقت اداري روز 18/5/94 ساعت 14:45

مهلت و مکان تحويل اسناد و پيشنهادات:‌ از تاريخ 19/5/94 لغايت روز 28/5/94 ساعت 14:00 – دبير خانه مرکزي دانشگاه  

 پاکت‌هاي پيشنهادي متقاضيان در تاريخ 31/5/94 ساعت 13:30 در دفتر معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي خواهد شد.

متقاضيان مي‌توانند وجه تضمين شرکت در مزايده به مبلغ 100.000.000 (یکصد میلیون ریال) را هم بصورت ضماتنامه معتبر بانکي و هم بصورت فيش واريزي به حساب شماره 5392894414 نزد بانک ملت واريز نمايند.

ضمناً هزينه درج آگهي مزايده بر عهده برنده مزايده مي‌باشد.

 

لازم به ذکر است که اين آگهي در سايت ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir نيز درج گرديده است.

 کلمات کلیدی:
مزایده     بوفه     بیمارستان     شهدا     خلیج.فارس    

تعداد بازدید:   ۴
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >