مناقصه احداث پروژه کلينيک تخصصي خورموج واقع در شهرستان دشتي

تاریخ نامه: 8 شهريور 1394
شماره نامه:
 
مناقصه  |   

 

آگهي مناقصه عمومي

 

نظر به اينکه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه احداث پروژه کلينيک تخصصي خورموج واقع در شهرستان دشتي را برگزار نمايد، لذا از کليه پيمانکاران شرکت‌هاي ساختماني با داشتن حداقل پايه مجاز رتبه 5 ساختمان دعوت بعمل مي‌آيد. وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس بوشهر خيابان معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر – دبيرخانه مرکزي دانشگاه مراجعه نمايند. پيشنهاددهندگان بايستي يک نسخه از اسناد ونقشه  را دريافت و با قيد قبولي امضاء نموده و در طي مهلت تحويل اسناد مناقصه تسليم نمايند.

رديف

عنوان پروژه

شهرستان محل اجرا

مبلغ ضمانتنامه

مبلغ برآورد اوليه

1

کلينيک تخصصي خورموج

دشتي

900.000.000

ریال

18.928.774.151

هيجده ميليارد و نهصد و بيست و هشت ميليون و هفتصدو هفتاد و چهار هزار و يکصد و پنجاه و يک ريال

 

محل و تاريخ توزيع اسناد مناقصه: دبيرخانه مرکزي دانشگاه از تاريخ درج آگهي به مدت 3 روز کاري

مهلت اخذ اسناد مناقصه:‌ تا پايان وقت اداري 7/6/94 ساعت 14:45 بعدازظهر

مهلت تحويل اسناد مناقصه:  از تاريخ 8/6/94 لغايت 17/6/94 ساعت  14:00   

مکان تحويل پيشنهادات: بوشهر – خيابا ن معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشکي – دبيرخانه مرکزي دانشگاه

پاکت‌هاي پيشنهادي متقاضيان در تاريخ 18/6/94 ساعت 13:30 در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي‌گردد.

متقاضيان مي‌توانند مبلغ تعيين شده در مناقصه را هم به صورت ضمانت نامه معتبر بانکي و هم بصورت فيش واريزي به حساب دانشگاه واريز نمايند.

ضمناً هزينه درج آگهي مناقصه بر عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

 

لازم به ذکر است که اين آگهي در سايت ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir نيز درج گرديده است.

 کلمات کلیدی:
مناقصه     احداث     کلینیک.تخصصی     خورموج     شهرستان.دشتی    

تعداد بازدید:   ۳
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >