آگهی مناقصه يک دستگاه کرومانوگرافي گازي (GC/MS)

تاریخ نامه: 25 مهر 1394
شماره نامه:
 
مناقصه  |   

 

آگهي مناقصه عمومي

 

نظر به اين که دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد، مناقصه يک دستگاه کرومانوگرافي گازي (GC/MS)  را برگزار نمايد؛ لذا از کليه متقاضيان واجد شرايط دعوت به عمل مي‌آيد وفق برنامه زمان بندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس: بوشهر – خيابان معلم – روبروي جايگاه نماز جمعه – دانشگاه علوم پزشکي  و خدمات بهداشتي درماني بوشهر ـ دبير خانه مرکزي دانشگاه مراجعه نماييد و در تهران ـ خيابان ولي عصر ـ خيابان رازي ـ خيابان استاد شهريار ـ ساختمان ارفع ـ طبقه دوم ـ واحد دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

محل  و تاريخ توزيع اسنادمناقصه:  دبير خانه مرکزي دانشگاه ـ از تاريخ درج آگهي به مدت 4روز کاري

مهلت اخذ اسناد مناقصه: از تاريخ 19/7/94 تا پايان وقت اداري 22/7/94 ساعت 14:45

مهلت تحويل اسناد مناقصه: از تاريخ 23/7/94 لغايت 2/8/94 تا ساعت 14:00

مکان تحويل پيشنهادات: بوشهر – خيابان معلم – روبروي جايگاه نماز جمعه – دانشگاه علوم پزشکي  و خدمات بهداشتي درماني بوشهر ـ دبير خانه مرکزي و در تهران ـ خيابان ولي عصر ـ خيابان رازي ـ خيابان استاد شهريار ـ ساختمان ارفع ـ طبقه دوم ـ واحد دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

پاکت هاي پيشنهادي متقاضيان در تاريخ 3/8/94 ساعت 12:30 در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي گردد.

متقاضيان مي توانند مبلغ تضمين شده ضمانت نامه شرکت در مناقصه را هم به صورت ضمانت نامه معتبر بانکي و هم بصورت فيش واريزي به حساب دانشگاه واريز نمايند.

ضمناً مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه 100.000.000 ريال مي باشد.

ضمناً هزينه درج آگهي مناقصه بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

لازم به ذکر است که اين آگهي در سايت ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir نيز درج گرديده است.

 کلمات کلیدی:
مناقصه     دستگاه     کرومانوگرافي.گازي    

تعداد بازدید:   ۲
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >