آگهي مناقصه عمومي (خريد يک دستگاه فيکو)

تاریخ نامه: 27 مهر 1392
شماره نامه:
 
مناقصه  |   

 

نظر به اينکه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد، يک دستگاه فيکو مربوط به چشم پزشکي بيمارستان امام خميني کنگان را خريداري نمايد؛ لذا از کليه شرکت‌هاي واجدين شرايط دعوت بعمل مي‌آيد، جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس بوشهر - خيابان معلم - روبروي جايگاه نماز جمعه - دانشگاه علوم پزشکي - اداره امور قراردادها مراجعه نمايند.

 

تاريخ و محل توزيع اسناد مناقصه: از تاريخ درج آگهي در روزنامه به مدت 5 روز کاري – اداره امور قراردادهاي دانشگاه

ضمناً هزينه درج در آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

 

مهلت اخذ اسناد مناقصه: تا پايان وقت اداري 4/8/92 ساعت 45/2 بعد از ظهر

مهلت تحويل اسناد مناقصه: تا تاريخ 18/8/92 ساعت 45/2 بعد از ظهر

پاکات در تاريخ 19/8/92 ساعت 11 صبح در دفتر معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي‌گردد.

 

لازم به ذکر است که آگهي مذکور در سايت‌هاي ذيل درج گرديده است:

سايت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات درماني بوشهر          http://bpums.ac.ir

سايت ملي مناقصات                                                      http://iets.mporg.ir

 کلمات کلیدی:
آگهي     مناقصه     دستگاه.فيکو     چشم.پزشکي    

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >