آگهي مناقصه عمومي: احداث اسکلت ساختمان دياليز بيمارستان اميرالمؤمنين (ع) گناوه

تاریخ نامه: 15 آبان 1392
شماره نامه:
 
مناقصه  |   

 

نظر به اين که دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد، اسکلت ساختمان دياليز بيمارستان اميرالمومنين (ع) گناوه را احداث نمايد؛ لذا از کليه شرکت‌هاي واجد شرايط دعوت به عمل مي‌آيد، وفق برنامه زمان‌بندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس بوشهر – خيابان معلم – روبروي جايگاه نماز جمعه – دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني - مديريت توسعه و تامين منابع فيزيکي و امور عمراني و تجهيزاتي دانشگاه مراجعه نمايند.

رديف

محل اجراي پروژه

مبلغ برآورد اوليه

مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه

1

گناوه

2.529.453.618 ريال

48.000.000 ريال

 

تاريخ و محل توزيع اسناد مناقصه:

از تاريخ درج آگهي به مدت 5 روز کاري – مديريت توسعه و تامين منابع فيزيکي و تجهيزاتي و عمراني دانشگاه

ضمنا هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد .

مهلت اخذ اسناد مناقصه: تا پايان وقت اداري 26/8/92 ساعت 45/2 بعد از ظهر

مهلت تحويل اسناد مناقصه: تا پايان وقت اداري 9/9/92 ساعت 45/2 بعد از ظهر

پاکات در تاريخ 10/9/92 ساعت 11 صبح در دفتر معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي‌گردد.

لازم به ذکر است، اين آگهي در سايت‌ ملي مناقصات  www.iets.mporg.ir  نيز درج گرديده است.

 کلمات کلیدی:
آگهي     مناقصه.عمومي     اسکت.دياليز     بيمارستان.اميرامؤمنين.گناوه    

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >