مناقصه ساختمان دياليز بيمارستان اميرالمومنين (ع) گناوه

تاریخ نامه: 13 بهمن 1392
شماره نامه:
 
مناقصه  |   
آگهي مناقصه عمومي

 

نظر به اين که دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد، احداث اسکلت ساختمان  دياليز بيمارستان گناوه  را به بخش خصوصي واگذار نمايد؛ لذا از کليه شرکت‌هاي واجد شرايط دعوت به عمل مي‌آيد،  وفق برنامه زمان‌بندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس بوشهر - خيابان معلم - روبروي جايگاه نماز جمعه - دانشگاه علوم پزشکي  و خدمات بهداشتي درماني بوشهر ـ دبيرخانه مرکزي دانشگاه مراجعه نمائيد.

 

رديف

محل اجراي پروژه

مبلغ برآورد اوليه

مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه

1

گناوه ـ بيمارستان امير المومنين

2.544.261.380 ريال

51.500.000 ريال

  

محل و تاريخ توزيع اسناد: دبير خانه مرکزي دانشگاه - از تاريخ درج آگهي به مدت 5 روز کاري

هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

مهلت اخذ اسناد مناقصه: تا پايان وقت اداري 21/11/92 ساعت 2:45 بعد از ظهر

مهلت تحويل اسناد مناقصه: تا پايان وقت اداري 3/12/92 ساعت 2:45 بعد از ظهر

پاکات در تاريخ 4/12/92 ساعت 11 صبح در دفتر معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي‌گردد.

لازم به ذکر است، که اين آگهي در سايت‌ سايت ملي مناقصات به آدرس iets.mporg.ir نيز درج  گرديده است.

 

 

 کلمات کلیدی:
مناقصه     ساختمان     دياليز     بيمارستان.اميرالمومنين     گناوه    

تعداد بازدید:   ۳
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >