آگهی مناقصه پروژه احداث خانه بهداشت هاله واقع در شهرستان عسلویه

1403/3/5 0:0

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه احداث خانه بهداشت هاله واقع در شهرستان عسلویه را بصورت یک مرحله ای برگزار  نمايد . حداقل پایه مجاز براي شرکت هاي ساختمانی شرکت کننده در مناقصه رتبه 5 ابنیه می باشد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد اقدام نمایند.

شماره فراخوان

عنوان پروژه

متراژ

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

مبلغ برآوردی(ریال

2003000383000010

ساختمان

86 مترمربع

1.136.117.295

21.014.549.166

پیاده رو

53 مترمربع

1.707.796.720

جمع کل(ریال)

22.723.345.886

 

 

 

 

 

 

 

محل و تاريخ توزيع اسناد: سامانه ستاد    

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1403/03/07 لغايت 1403/03/12 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد : از تاريخ 1403/03/07  لغايت 1403/03/23 تا ساعت 12:00  

تاریخ بازگشایی : 1403/03/23  ساعت 12:30

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است.

 

کلمات کلیدی:
آگهی.مناقصه     پروژه     احداث.خانه.بهداشت.هاله     شهرستان.عسلویه        

تاریخ بروز رسانی:   5 خرداد 1403

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >